Młodzieżowy Budżet Obywatelski- po raz pierwszy w Łomży

Zachęcamy do głosowania na projekty zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie Łomża została podzielona na trzy strefy, a maksymalnie można wybrać 3 projekty oraz 1 z Młodzieżowego BO. Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=7200.
Warto dodać, jak podkreśla Michalina Trybuła z klasy II GA- radna Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomzy, 2 z 3 projektów zgłoszonych do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, jest autorstwa jej kolegów- radnych z MRM Łomży. 
 

POLA NADZIEI 2017/18

Kolejny rok podejmujemy współpracę z Fundacją „Pomóż Im” prowadzącą Domowe Hospicjum dla Dzieci w ramach ósmej edycji kampanii „Pola Nadziei 2017/2018” na Podlasiu. Tegorocznym mottem są słowa zawarte w Liście do Rzymian „Nadzieja zawieść nie może…”.
Jest to kampania mająca na celu propagowanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany przez hospicja.Kampania objęta jest honorowym patronatem pani Jadwigi Szczypińskiej – Podlaskiej Kurator Oświaty.

Oficjalna Inauguracja „Pól Nadziei”, odbędzie się 17 października 2017 r. o godz.15:00 w Bursa nr 3 w Łomży, przy ul. Zjazd 3. Po oficjalnym rozpoczęciu otrzymamy nieodpłatnie cebulki żonkili, plakaty oraz ulotki informujące o akcji. W ramach Kampanii odbędą się zajęcia edukacyjne w szkołach, kurs dla wolontariuszy i kwesta w Venedzie podsumowująca edycję. 
Wolontariuszy zapraszamy do współpracy!

 

 

 

 

 

Spotkanie Warsztatowe

19 września br, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji a Dyrektorem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyło się spotkanie warsztatowe, w czasie którego opracowane zostały zagadnienia oraz harmonogram spotkań w obecnym roku szkolnym. W spotkaniu uczestniczył I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży nadkom. Sebastian Wojciekian, asp. Ewelina Szleszyńska i asp. Monika Bańkowska oraz dyrektor Bożena Święszkowska, zastępca dyrektora Marek Szczeciński i koordynator ds. kształcenia mundurowego w zakresie dydaktyki Stanisław Borawski. Zaplanowane w szkole zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczyć będą Policji w szeroko rozumianym zakresie. Przy wyborze konkretnych tematów zajęć uwzględnione zostały zainteresowania uczniów i potrzeby rozwojowe profilu mundurowego w szkole.