Młodzieżowy Budżet Obywatelski- po raz pierwszy w Łomży

Zachęcamy do głosowania na projekty zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie Łomża została podzielona na trzy strefy, a maksymalnie można wybrać 3 projekty oraz 1 z Młodzieżowego BO. Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=7200.
Warto dodać, jak podkreśla Michalina Trybuła z klasy II GA- radna Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomzy, 2 z 3 projektów zgłoszonych do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, jest autorstwa jej kolegów- radnych z MRM Łomży. 
 

Spotkanie Warsztatowe

19 września br, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji a Dyrektorem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyło się spotkanie warsztatowe, w czasie którego opracowane zostały zagadnienia oraz harmonogram spotkań w obecnym roku szkolnym. W spotkaniu uczestniczył I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży nadkom. Sebastian Wojciekian, asp. Ewelina Szleszyńska i asp. Monika Bańkowska oraz dyrektor Bożena Święszkowska, zastępca dyrektora Marek Szczeciński i koordynator ds. kształcenia mundurowego w zakresie dydaktyki Stanisław Borawski. Zaplanowane w szkole zajęcia praktyczne i teoretyczne dotyczyć będą Policji w szeroko rozumianym zakresie. Przy wyborze konkretnych tematów zajęć uwzględnione zostały zainteresowania uczniów i potrzeby rozwojowe profilu mundurowego w szkole.