Samorząd ALO i ASP

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO- rok szkolny 2017- 18
Kacper Malczyk (ASP) Przewodniczący SU
Angelika Niedźwiecka (ALO) Wiceprzewodnicząca SU
Bartłomiej Bruliński (ASP)
Kacper Jadwidzic (ASP)
Klaudia Twardowska (ALO)
Alicja Łuniewska (ALO)
Mikołaj Miłaszewski (ALO)
Dawid Twardowski (ALO)
Maksymilian Franczuk (ALO)
Michał Patora (ALO)
Paulina Kostro (GA)
Barbara Bagińska (GA)
Andżelika Laskowska (GA)
Kacper Grzegorczyk (GA)
Eryk Grzegorczyk (GA)

Opiekun: Agnieszka Cieślik- pedagog szkolny
Zebrania Samorządu Uczniowskiego Szkół Akademickich odbywają się w pokoju SU (sala 106) w godzinach pracy pedagoga szkolnego. Formy spotkań Samorządu Uczniowskiego to: comiesięczne zebrania SU, konsultacje z poszczególnymi przedstawicielami SU lub zespołami zadaniowymi.

Samorząd Uczniowski

KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekun: mgr Agnieszka Cieślik

Zebrania Samorządu Uczniowskiego Szkół Akademickich mają miejsce w poniedziałki na 8 godzinie lekcyjnej (14.15) w pokoju SU (s.106) lub w miarę potrzeb.
Konsultacje z poszczególnymi przedstawicielami SU lub zespołami zadaniowymi mają miejsce w godzinach pracy Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.