Samorząd ALO i ASP

Opiekun: Agnieszka Cieślik- pedagog szkolny
Zebrania Samorządu Uczniowskiego Szkół Akademickich odbywają się w pokoju SU (sala 106) w godzinach pracy pedagoga szkolnego. Formy spotkań Samorządu Uczniowskiego to: comiesięczne zebrania SU, konsultacje z poszczególnymi przedstawicielami SU lub zespołami zadaniowymi.

 

Samorząd Uczniowski

KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekun: mgr Agnieszka Cieślik

Zebrania Samorządu Uczniowskiego Szkół Akademickich mają miejsce w poniedziałki na 8 godzinie lekcyjnej (14.15) w pokoju SU (s.106) lub w miarę potrzeb.
Konsultacje z poszczególnymi przedstawicielami SU lub zespołami zadaniowymi mają miejsce w godzinach pracy Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.