Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

2013_inauguracja0036 października 2013  roku o godzinie 10.00 w Hali Sportowej Senat uczelni, pracownicy naukowi, goście honorowi, studenci oraz uczniowie klas pierwszych z wychowawcami uczestniczyli w uroczystej, 18. już, Inauguracji nowego Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyli uczniowie Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i studenci pierwszego roku. Zgodnie z tradycją wszyscy wysłuchali wystąpienia JM Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu prof. nadzw. dr hab. Romana Englera oraz wykładu inauguracyjnego, który wygłosił dr hab. Andrzej Klasa, na temat „Biowęgiel szansą dla rolnictwa, ochrony środowiska i energetyki”. Jego celem  zawsze jest zaciekawienie studentów, przekonanie ich, że wkraczają w nowe obszary wiedzy, gdzie poznawać będą rzeczy fajne, sympatyczne, ale i pożyteczne, takie, które ułatwią im życie. Zgodnie z tradycją uczelni wręczone zostały nagrody rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, dyplomy ukończenia studiów oraz stypendia „Janka Muzykanta” dla najlepszych uczniów.

Ogłoszenie przez rektora otwarcia nowego roku akademickiego i wykonanie przez studentki Gaudeamus rozpoczęło najważniejszą część uroczystości – immatrykulację studentów pierwszego roku.

Więcej zdjęć dostępne jest na stronie WSA.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 o godz.11.00 w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. W uroczystości uczestniczył J. M. Rektor WSA prof. Roman Engler, dziekan wydziału Technicznego dr inż. asp_inauguracja_roku_szkolnego_2013_1_0005Andrzej Borusiewicz, pracownicy Uczelni, grono pedagogiczne szkoły.

Uroczystość otworzyła dyrektor ASP i ALO mgr Bożena Święszkowska. Powitała zebranych, przedstawiła osiągnięcia minionego roku szkolnego, wyraziła przekonanie , że nowy rok, wspólnym wysiłkiem będzie znacznie lepszy od poprzedniego, ale nie tak dobry, jak następny i wszystkie inne, które dopiero nadejdą. Złożyła życzenia samych sukcesów uczniom i pracownikom Szkoły.

Rektor powitał uczniów klas pierwszych w społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Agrobiznesu.

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych otrzymali w czasie uroczystości legitymacje uczniowskie.