Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej

W ostatni piątek przed feriami zimowymi uczniowie I i II klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego pod opieką swoich wychowawczyń oraz panów : Wojciecha Żelechowskiego i Stanisława Borawskiego odwiedzili łomżyńską Jednostkę Wojskową. Tam zapoznali się z interesującą prezentacją dotyczącą najnowszych modeli broni. Jednak wykład teoretyczny przegrał konkurencję z pokazem praktycznym: umundurowania, broni, a nawet prowiantu , przeznaczonego dla żołnierzy. Kamizelki kuloodporne są ciężkie, a maski gazowe niezbyt twarzowe. Za to suszone owoce, sucharki, mielonki wojskowe nie mają sobie równych.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie i czekamy na kolejne.

Podpisane porozumienie o współpracy z Grupą Ratowniczą „Nadzieja”

W dniu 11 grudnia 2017 roku dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Bożena Święszkowska i Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Łomży ks. Radosław Kubeł podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

Formalne nawiązanie współpracy odbyło się podczas uroczystej konferencji podsumowującej Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo – Ratownicze „Nadzieja 2017”, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie klas mundurowych szkoły.

Organizatorami konferencji byli: Grupa Ratownicza „Nadzieja” – SPR „Nadzieja w Łomży oraz Wydział prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Uczniowie klas mundurowych dowiedzieli się o doświadczeniach i możliwościach ludzi – ratowników pracujących przy poszukiwaniu osób zaginionych, o możliwościach technicznych profesjonalnego sprzętu ratowniczego oraz o wykorzystaniu zwierząt – tresowanych psów.

Wykłady i prezentacje dotyczące wymienionych tematów przedstawiali: kom. Konrad Gajda z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji w Warszawie, nadkom. Maciej Zakrzewski naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Arleta Wiewióra szef szkolenia w Stowarzyszeniu Cywilnych zespołów ratowniczych z Psami w Rzeszowie.

Mgr Artur Bernaziuk, koordynator Ratownictwa Medycznego i Wodnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku mówił na temat specyfiki poszukiwań podwodnych i procedur nurkowych.

„To było bardzo ciekawe spotkanie. Dowiedzieliśmy się o akacjach przeprowadzanych przez ratowników Grupy „Nadzieja”, o bardzo nowoczesnych środkach i metodach wykorzystywanych w tych akcjach, aby pomóc ludziom. Ja również jestem ratownikiem i członkiem Grupy „Nadzieja” powiedział Mateusz Łepkowski z klasy IIIB ALO.

https://xlomza.pl/wiadomosci/7226-podsumowanie-cwiczen-poszukiwawczo-ratowniczych/