Uwaga zmiany! Terminy wyjazdów integracyjnych uczniów klas I

OGŁOSZENIE DLA UCZNIÓW KLAS I

Terminy wyjazdów integracyjnych uczniów klas I oraz wychowawców klas:

25.08.2014r. /poniedziałek/- klasa I „a” ALO oraz wychowawca klasy- p. Kamil Karpik

        + klasa I „d” ALO oraz wychowawca klasy- p. Magdalena Greloch

26.08.2014r. /wtorek/- klasa I „b” ALO oraz wychowawca klasy- p. Donata Biłda

            + klasa I ASP oraz wychowawca klasy- p. Ewelina Sobotka

27.08.2014r. /środa/- klasa I „c” ALO oraz wychowawca klasy- p. Anna Szulc- Wójcicka

 

Szczegóły wyjazdu zostaną podane na zebraniu organizacyjnym w dniu 21.08.2014r.

Rekrutacja

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Klasy mundurowe
Klasa językowo – kulturowa
Klasa projektowanie mody i stylizacja

           Akademickie Liceum Ogólnokształcące powstało z inicjatywy Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży prof. nadzw. dr hab. Romana Englera. Zlokalizowane jest w obiektach WSA w Łomży przy ulicy Studenckiej 19.
ALO to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w szkole  jest bezpłatna. Szkoła oferuje swoim uczniom nowoczesną bazę dydaktyczną: aule audytoryjne, specjalistyczne pracownie i laboratoria. Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą przyjazną dla młodzieży, oferującą nowatorskie formy kształcenia.

               W roku szkolnym 2014/2015 w ALO zostaną uruchomione trzy klasy pierwsze:
– mundurowe (dwie klasy),
– językowo – kulturowa (jedna klasa)
– projektowanie mody i stylizacja (jedna klasa).

Klasy mundurowe
W klasach mundurowych realizowany jest rozszerzony program kształcenia z przedmiotów: język angielski, geografa, wiedza o społeczeństwie. Program nauczania uwzględnia również zajęcia specjalistyczne oraz przedmiot Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez psychologów, policjantów, przedstawicieli innych służb mundurowych, nauczycieli wychowania fizycznego.

Klasa językowo – kulturowa
W klasie  językowo – kulturowej realizowany jest rozszerzony program kształcenia z przedmiotów: język angielski, geografa, historia. Program nauczania obejmuje również specjalistyczne zajęcia językowe z native speakerem oraz treningi strategiczne wspomagające efektywność nauki języka. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i trenera. Program nauczania obejmuje też przedmioty uzupełniające /do wyboru/ wg autorskiego programu nauczania zapewniające wiedzę z zakresu z krajów anglojęzycznych. Szkoła umożliwia  szeroką ofertę nauki drugiego języka obcego /do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski/. W toku nauczania przewidziano realizację wybranych tematów i zagadnień z rożnych przedmiotów w języku angielskim.

Klasa projektowanie mody i stylizacja                                                                     W klasie realizowany będzie rozszerzony program nauczania z przedmiotów: język angielski, geografia, historia. Program nauczania uwzględnia również, w ramach zajęć specjalistycznych związanych z profilem klasy tematykę: historia mody, elementy marketingu, materiałoznawstwo, podstawy kroju i szycia. Planowane są warsztaty z projektowania i stylizacji ubioru prowadzone przez profesjonalistów oraz wyjazdy na pokazy mody organizowane przez szkoły artystyczne. Honorowy patronat nad klasą objęła mgr sztuki, projektantka, modelka Aleksandra Chaberek.

Zapisz się już dziś!