Promocja Akademii Marynarki Wojennej

15 lutego 2019r. w porozumieniu z kadrą szkoły, podchorąży Bartosz Polak, przeprowadził promocję Akademii Marynarki Wojennej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Z pomocą filmów i prezentacji zostały przedstawione warunki rekrutacji, zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych, wymagania, które trzeba spełnić składając dokumenty rekrutacyjne. Bartosz zapoznał również uczniów z specyfiką służby kandydackiej, z porządkiem dnia w jednostce wojskowej, przedstawił korzyści płynące z bycia żołnierzem, zaprezentował zdjęcia i opowiedział o swoim wcieleniu, szkoleniu podstawowym, rejsie kandydackim i praktykach w Ośrodku Szkoleniowym AMW w Czernicy. Zostały wyświetlone filmy z rejsów starszych roczników Akademii, co strasznie zainteresowało uczniów ALO. Podchorąży opowiedział dlaczego wybrał akurat studia wojskowe i dlaczego w Gdyni. Przekazał młodszym kolegom wszelkie cenne rady poparte własnymi doświadczeniami. Poruszony został temat zbilżającego się wielkimi krokami ponad miesięcznego rejsu naszego absolwenta. Na koniec zostały przekazane broszury informacyjne zarówno szkole, jak uczniom.

mgr Wychowanie Fizycznego Gałczyk Paweł

Podsumowanie pierwszego semestru 2018/ 2019

Tegoroczna uroczystość składała się z 3 części:
OFICJALNEJ, podczas której podsumowywaliśmy osiągnięcia edukacyjne naszych uczniów,
PODSUMOWANIA reallizowanych w szkole projektów społecznych „Małe Ojczyzny Wielkie Serca- lokalny wolontariat w działaniu”
II GALI SÓW AKADEMICKICH, podczas której wyróżniono nauczycieli w 11 oryginalnych kategoriach.
Uroczystość przygotowali i przeprowadzili uczniowie- przedstawiciele Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Życzymy samych sukcesów i zobaczenia za rok!