Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Łomży

We czwartek 10 stycznia odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie z przedstawicielem PKP w Łomży.Uczniowie klas mundurowych ALO oraz klasy I ASP wysłuchali wykładu dotyczącego specyfiki pracy w Policji. Młodzież mogła także zadawać pytania i obejrzeć umundurowanie i wyposażenie służbowe policjanta. Mogli również dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby podjąć pracę w Policji.