UDZIAŁ W KONKURSACH O PRAWIE WYBORCZYM I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

W miesiącach luty – marzec b.r. młodzież I klas liceum ogólnokształcącego pod kierunkiem p. Arkadiusz Bałazy przygotowywała się do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram  Wybory” i konkursu „Samorząd terytorialny w Polsce – 20 lat trójstopniowego podziału terytorialnego państwa”. W konkursach wzięli udział następujący uczniowie: Beata Malinowska, Justyna Ramotowska, Patryk Zajkowski, Michał Jakacki i Kacper Borawski.

Pierwszy z nich był zorganizowany przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży, zaś drugi przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Konkurs o prawie wyborczym miał formę testu jednokrotnego wyboru i składał się z 25 pytań. Uczniowie, przygotowując się do konkursu, mieli za zadanie zapoznać się z obszerną ustawą dotyczącą prawa wyborczego w RP. Gościliśmy również w murach naszej szkoły p. Ewę Dobrzycką – pracownika Delegatury w Łomży, która również analizowała i wyjaśniała kwestie związane z prawem wyborczym. Największą liczbę punktów z w/w konkursu  otrzymał uczeń klasy IB ALO – Patryk Zajkowski.

Z kolei konkurs o samorządzie terytorialnym opierał się również na ustawach: Ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym; Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa i fragmencie konstytucji RP mówiącej o samorządzie terytorialnym.

Dzięki w/w konkursom uczniowie zetknęli się z różnego rodzaju ustawami, które regulują prawo wyborcze czy funkcjonowanie samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w Polsce. Nowy podział terytorialny w Polsce został ustanowiony w 1999, czyli w tym roku obchodzi swoje 20-lecie.

opracowanie:

Arkadiusz Bałazy