CERTYFIKATY Fundacji „Pomóż Im”

Nasza młodzież wciąż się szkoli! 27.03.2019 r. nasi liderzy uczestniczyli w szkoleniu „Jak skutecznie budować zespół- warsztaty dla szkolnych koordynatorów wolontariatu” Szkolenie przeprowadziła Fundacja „Pomóż Im” z Białegostoku, z którą nasze szkoły współpracują od wielu lat. Warsztaty odbyły się w Bursie Szkolną nr 3 w Łomży, która koordynuje akcję Pola Nadziei w Łomży.