Podsumowanie semestru

ps_002Koniec semestru to dobry pretekst i okazja do podsumowań. Samorząd Uczniowski podjął się tego i zrobił krótkie zestawienie. W sumie wcale nie takie krótkie, bo i pochwalić się było czym. I… kim!
I tak oto dokonano podsumowania wyników nauczania i frekwencji. Wyróżniono klasy, a przede wszystkim- poszczególnych uczniów! Nagrodzono osoby wzorowe, z wysoką frekwencją i średnią ocen. Podsumowano zaległe konkursy, wyróżniono nauczycieli. A budujące jest to, że tak wiele osób naszych szkół wkroczyło na scenę, by odebrać dyplom oraz symboliczny, gratulacyjny uścisk dłoni od pani Dyrektor. Życzmy sobie, aby na kolejnym podsumowaniu było nas jeszcze więcej na tej scenie!

AC