Nasi na Uniwersytecie De Montfort w Wielkiej Brytanii

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż jeden z naszych absolwentów kontynuuje swoją ścieżkę edukacyjną i dostał się na Uniwersytet De Montfort w Leicester w Wielkiej Brytanii. Napełnieni dumą i radością życzymy dalszych sukcesów.