Ćwiczenia obronne PODLASIE-19

W dniu 3 października 2019 r uczniowie naszego Liceum Mundurowego wzieli udział w epizodzie praktycznym „Ewakuacja III stopnia” w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego „PODLASIE-19”.

Ćwiczono praktycznie ewakuację III stopnia ludności cywilnej z powiatu suwalskiego z gminy Szypliszki dla której jako rejon rozmieszczenia ludności wyznaczono obszar powiatu zambrowskiego. Ewakuowaną ludność przemieszczono transportem drogowym, a od miejscowości Trakiszki – transportem kolejowym.