Kadra

Kadra Pedagogiczna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

Nauczyciel

Przedmiot

mgr Bożena Święszkowska Dyrektor szkoły
mgr Sławomira Cieślik Wicedyrektor szkoły
mgr Marek Szczeciński Wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego
oraz przedmiotu organizacja ruchu turystycznego
mgr Agnieszka Cieślik Pedagog szkolny
mgr Donata Biłda Nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Małgorzata Rosińska Nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Ewa Zabielska Nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Izabela Szumowska Nauczyciel języka angielskiego
mgr Klaudia Bazydło Nauczyciel języka angielskiego
mgr Ewelina Sobotka Nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Szulc-Wójcicka Nauczyciel języka hiszpańskiego
mgr Wojciech Żelechowski Nauczyciel języka niemieckiego, historii oraz wiedzy
o społeczeństwie
mgr Arkadiusz Bałazy Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Stanisław Borawski Nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa
mgr Beata Jabłonowska Nauczyciel matematyki
mgr Marian Lencki Nauczyciel matematyki
mgr Iwona Polak Nauczyciel matematyki
mgr Henryka Dzwonecka Nauczyciel fizyki
mgr Agnieszka Tchórzewska Nauczyciel geografii
mgr Ewa Szymańska Nauczyciel biologii oraz przyrody
mgr Katarzyna Rogińska Nauczyciel chemii, informatyki oraz przyrody
mgr Aleksandra Dzbeńska Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
mgr Robert Banach Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
ks. Piotr Ogrodowicz Nauczyciel religii
mgr Agnieszka Dzierma Nauczyciel religii
dr Jan Łukasiuk Nauczyciel etyki
mgr Paweł Gałczyk Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Wiesław Domański Nauczyciel bezpieczeństwa wewnętrznego
mgr Marek Iwanowski Nauczyciel przyrody

Nauczyciele, którzy współpracowali lub współpracują z ALO w ramach przedmiotu bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zajęć specjalistycznych mundurowych

ks. dr Radosław Kubeł, lic. rat. Jakub Brzeziak Ratownictwo medyczne
mgr Dariusz Wądołowski Zajęcia mundurowe /policja/
mgr Małgorzata Rytel, mgr Monika Surawska Zajęcia psychologiczne
podinsp. Zbigniew Olkowicz Techniki samoobrony
mgr Wojciech Komorowski Zajęcia wojskowe
mł. insp. w st. sp. Robert Górecki /były I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży/ Bezpieczeństwo wewnętrzne
ppłk rez. dr inż. Jarosław Klimaszewski Bezpieczeństwo wewnętrzne
mgr Krzysztof Tomasz Lutrzykowski Pierwsza pomoc przedmedyczna
kpt. Wojciech Grabowski, mjr Wiesław Lewandowski, st. chor. Mariusz Wichowski, płk Waldemar Pawlicki /byli żołnierze Grom Group/ Zajęcia militarne