Kadra

Kadra Pedagogiczna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

Nauczyciel

Przedmiot

 
 
mgr Bożena Święszkowska Dyrektor szkoły  
mgr Marek Szczeciński Wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego
oraz przedmiotu organizacja ruchu turystycznego
 
mgr Agnieszka Cieślik Pedagog szkolny  
mgr Edyta Ejsmont Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze  
mgr Małgorzata Rosińska Nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze  
mgr Aneta Trzeciak – Kowalczyk Nauczyciel języka polskiego  
mgr Izabela Szumowska Nauczyciel języka angielskiego  
mgr Aneta Grodzicka Nauczyciel języka angielskiego  
mgr Ewelina Sobotka Nauczyciel języka angielskiego  
mgr Alina Dąbrowska Nauczyciel języka angielskiego  
mgr Anna Szulc-Wójcicka Nauczyciel języka hiszpańskiego  
mgr Wojciech Żelechowski Nauczyciel języka niemieckiego i historii  
dr Iwona Czaplicka Nauczyciel języka niemieckiego i historii  
mgr Arkadiusz Bałazy Nauczyciel historii  
mgr Stanisław Borawski Nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa  
mgr Barbara Jasińska Nauczyciel historii  
mgr Beata Jabłonowska Nauczyciel matematyki  
mgr Monika Sikorska Nauczyciel matematyki  
mgr Henryka Dzwonecka Nauczyciel fizyki  
mgr Agnieszka Tchórzewska Nauczyciel geografii  
mgr Bożena Wiśniewska Nauczyciel biologii oraz przyrody  
mgr Katarzyna Rogińska Nauczyciel chemii, informatyki oraz przyrody  
mgr Aleksandra Dzbeńska Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości  
ks. Piotr Ogrodowicz Nauczyciel religii  
mgr Agnieszka Dzierma Nauczyciel religii  
mgr Paweł Gałczyk Nauczyciel wychowania fizycznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i edukacji dla bezpieczeństwa  
mgr Wiesław Domański Nauczyciel bezpieczeństwa wewnętrznego  
mgr Sebastian Wojciekian Nauczyciel bezpieczeństwa wewnętrznego  

Nauczyciele, którzy współpracowali lub współpracują z ALO w ramach przedmiotu bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zajęć specjalistycznych mundurowych

ks. dr Radosław Kubeł, lic. rat. Jakub Brzeziak Ratownictwo medyczne  
mgr Dariusz Wądołowski Zajęcia mundurowe /policja/  
mgr Małgorzata Rytel, mgr Monika Surawska Zajęcia psychologiczne  
podinsp. Zbigniew Olkowicz Techniki samoobrony  
mgr Wojciech Komorowski Zajęcia wojskowe  
mł. insp. w st. sp. Robert Górecki /były I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży/ Bezpieczeństwo wewnętrzne  
ppłk rez. dr inż. Jarosław Klimaszewski Bezpieczeństwo wewnętrzne  
mgr Krzysztof Tomasz Lutrzykowski Pierwsza pomoc przedmedyczna  
kpt. Wojciech Grabowski, mjr Wiesław Lewandowski, st. chor. Mariusz Wichowski, płk Waldemar Pawlicki /byli żołnierze Grom Group/ Zajęcia militarne