Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami

L.p. Termin Dotyczy:
1. 12.09.2018 r.godz. 18:00 Zapoznanie z podstawową dokumentacją szkoły, dokumentacją wychowawcy klasowego oraz organizacją roku szkolnego 2018/2019.
2. 12.12.2018 r.
godz. 18:00 
Spotkania z wychowawcami oraz kontakty indywidualne.Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.
3. 16.01.2019 r.godz. 18:00 Spotkania z wychowawcami .Podsumowanie semestru I roku szkolnego 2018/2019.
4. 20.03.2019 r.
godz. 18:00
Spotkania z wychowawcami klas maturalnych.Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.

Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

5. 15.05.2019 r.
godz. 18:00
Spotkania z wychowawcami.Przedstawienie informacji o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną z przedmiotów oraz oceną naganną z zachowania.

Kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

6. 12.06.2019 r.
godz. 18:00
Spotkanie z Rodzicami uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy a przyznane zostało prawo do egzaminu poprawkowego.
Informacja o egzaminie oraz zajęciach wspomagających.