Informacje o szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Klasy mundurowe i językowe

Akademickie Liceum Ogólnokształcące powstało z inicjatywy Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży prof. nadzw. dr hab. Romana Englera. Mieści się, tak jak Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna, w obiektach WSA w Łomży przy ulicy Studenckiej 19.
ALO to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w szkole  jest bezpłatna.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące oferuje przygotowanie do studiów w wyższych szkołach wojskowych, policyjnych oraz na kierunkach filologicznych.
Absolwenci ALO będą posiadali szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zagadnień dotyczących współczesnego świata i Polski. Będą kształceni w zakresie pozyskania wysokiej sprawności fizycznej.
Szkoła oferuje nowoczesną bazę dydaktyczną: aule audytoryjne, specjalistyczne pracownie i laboratoria.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą przyjazną dla młodzieży, oferującą nowatorskie formy kształcenia.