Damian został wyróżniony

Dnia 27.05.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Frohe Ostern – Osterkarten – kartki wielkanocne”.
W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych z powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, grajewskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego i miasta Łomży.
Celem konkursu było:
• rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim,
• rozwijanie językowych i plastycznych uzdolnień młodzieży,
• doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych,
• kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka,
• integracja uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego i kolneńskiego.

Konkurs składał się z 2 etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
a) etap szkolny – sposób przeprowadzania etapu szkolnego zależał wyłącznie od zespołu nauczycieli języka niemieckiego i plastyki w danej szkole,
b) etap międzyszkolny – przeprowadzany był w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.
W etapie międzyszkolnym konkursu każda ze szkół mogła zgłosić max 10 kart świątecznych.
W kategorii szkoła średnia uczeń naszej szkoły Damian Kossakowski otrzymał wyróżnienie.  Gratulujemy!
Nagrodę i dyplom w imieniu Damiana odebrała pani Iwona Czaplicka.